สายกีตาร์ ไฟฟ้า Kyser String
KYSER® GUITAR STRINGS ARE SKILLFULLY HANDCRAFTED IN THE USA.